Mei 2018

Mei 2018

  •  Jan Smelik bespreekt Liedboek 137a, de twintigste-eeuwse bewerking van psalm 137 van Ewald Bash, op de melodie van een volksliedje uit Letland.
  • Menno van der Beek maakte een vertaling van het lied ‘And did those feet in ancient time’ van William Blake, dat in Engeland als kerklied geldt. Hij gaat tevens in op de intrigerende achtergronden bij dit lied.
  • Anje de Heer schreef een bespreking van Liedboek 63a, het Lied van de maand juli.
  • Johan Haaksma constateert dat zowel in het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk als in het Gereformeerd Kerkboek 2017 het aantal negentiende-eeuwse liederen verminderd is. Een goed moment om eens stil te staan bij het werk van deze dichters.
  • Het nummer bevat verder informatie over de komende VGK-jaarvergadering in Roermond.
  • De muziekbijlage bevat ‘Vier miniaturen’ bij Liedboek 137a van Luuk Sikkema.

Cover

EREdienst mei 2018