November 2014

November 2014

  • In het novembernummer gaat Ria Borkent uitgebreid in op de liedtekst ‘De vreugde voert ons naar dit huis ‘ van Sytze de Vries.
  • Anje de Heer bespreekt vier antifonen voor advent (lied 432a-d), terwijl Jan Smelik het lied ‘Christus ging als eerste’ (lied 523) onder de loupe neemt.
  • Verder wordt het leesrooster ‘Verder kijken’ van het Steunpunt Liturgie besproken.
  • Een artikel van Jan Smelik over het Weihnachts-Oratorium van J.S. Bach besluit het nummer.
  • De muziekbijlage bevat zettingen van Psalm 103 door Gijs van Schoonhoven.

Cover