November 2015

November 2015

  • ‘Het novembernummer van EREdienst opent met een ‘intonatie’ van Johan Haaksma over inspirerende mythen in de twintigste-eeuwse orgelbouw.
  • Een (kerkelijk) feest staat nooit op zichzelf, maar heeft een periode die eraan voorafgaat en die erop volgt. Daarover schrijft Anje de Heer in haar artikel ‘De drieslag van de kerkelijke feesttijden’.
  • Jan Smelik schrijft over de kerkelijke viering van Kerst: hoe komen we aan de kerstdatum van 25/26 december? Hoe is de eeuwen door gedacht over het viering van Kerst?
  • In de rubriek ‘Taal & liturgie’ gaat Ria Borkent in op het feit dat teksten die via de beamer uit het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk geprojecteerd worden, nogal eens afwijken van de papieren versie van het Liedboek. Er blijkt een illegale praktijk aan ten grondslag te liggen…
  • Jan Smelik bespreekt het lied van de maand december: ‘In de nacht gekomen’ (Liedboek 505);
  • Anje de Heer belicht het lied ‘Wij willen bruiloftsgasten zijn’ (Liedboek 525), het lied van de maand januari 2016.

Cover