November 2016

November 2016

  • Het novembernummer 2016 van EREdienst opent met een column van Johan Haaksma, waarin hij reden en nut onderstreept om liederen te oefenen.
  • Ria Borkent schrijft in haar artikel ‘Zeg mij het dagwerk aan’ over de lofzang van Zacharia, en kondigt tevens een kinderbijbel aan die in 2017 zal verschijnen en waarin ook psalmen, brieven en spreuken zijn opgenomen.
  • Jan Luth vervulde lange tijd diverse functies binnen de VGK. Ter gelegenheid van zijn pensioenering per 10 november 2016 interviewde Jan Smelik hem. Een gesprek over de aandachtsterreinen van Luth: Bach, het kerklied en het orgel.
  • Jan Smelik bespreekt tevens het lied van de maand december, het adventslied ‘O wijsheid, daal als vruchtbare taal’ (Liedboek 466).
  • Anje de Heer geeft een toelichting op Liedboek 524 ‘Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan’.
  • David de Jong gaat in zijn artikel in op het opstellen van een kerkmuzikaal profiel, dat kan dienen bij introductie en gebruik van het ‘Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk’.

Cover