November 2019

November 2019

    • Erik Zwiep opent het novembernummer een ‘Intonatie’, waarin hij een paar voorzetten geeft om jongeren te interesseren voor het orgel.
    • Harmen Trimp vervolgt zijn serie over monumentale gebouwen en orgels van vrijgemaakt-gereformeerde kerken. Dit keer besteedt hij aandacht aan de Église Française in Voorburg.
    • Ria Borkent schreef een bijdrage in de rubriek ‘Taal & liturgie’: ‘Noorderlicht. Jij die oprecht geloof, nooit wordt jouw licht gedoofd’.
    • Jan Smelik bespreekt de liederen van de maanden december en januari: Liedboek 326 (‘Van ver, van oudsher aangereikt’) en Liedboek 343 (‘Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt’).
    • De muziekbijlage is gecomponeerd door Dick Sanderman. Hij componeerde een inleiding, koraal en drie variaties over Liedboek 343 (‘Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt’). Een opname daarvan is te beluisteren via deze link.

Cover

EREdienst_november_2019