November 2020

November 2020

  • De column van Harmen Trimp draagt de titel ‘We zijn weer terug bij af’, en gaat over het achterwege laten van gemeentezang vanwege de coronacrisis.
  • Hierop volgt het derde deel van het drieluik van Aart-Jan de Jong over evangelische invloeden in de gereformeerde liturgische traditie met betrekking tot lichamelijkheid. In dit slotdeel geeft de schrijver zijn visie op welke lichamelijke aanbiddingsvormen passend zijn in een kerkdienst die zich wil bewegen in de traditie van Calvijn.
  • ‘Door goede machten trouw en stil omgeven’ (Liedboek 511) staat voor december op het rooster van het Lied van de maand. Jan Smelik bespreekt de indrukwekkende liedtekst van Dietrich Bonhoeffer en de  melodie van Adriaan C. Schuurman.
  • Ria Borkent levert in dit nummer een bijdrage in de rubriek ‘Taal & liturgie’. Ze staat stil bij de tiende sterfdag van Willem Barnard.
  • Het lied van de maand is in januari 2021″‘Laat mij beschikbaar zijn, zoals Maria’ uit het Gereformeerd Kerkboekgez. 194. Tekst en melodie worden toegelicht door Anje de Heer.
  • Op de jaarvergadering van 12 september jongstleden hield Anje de Heer een lezing over kerkmuziek in coronatijd. Een schriftelijke versie daarvan is in EREdienst opgenomen.
  • In het novembernummer zijn tevens de notulen van de 46ste Algemene Ledenvergadering van 12 september 2020 in Amersfoort opgenomen.
  • Tot slot schrijft Ties Wildeboer over de nauwe samenwerking tussen VGK-district 1 en KVOK-afdeling Groningen.

Cover

Afbeelding Cover EREdienst novemnber 2020