oktober 2021

oktober 2021

Het oktobernummer 2021 van EREdienst opent met een column van Harmen Trimp over Jan Pieterszoon Sweelinck: het standbeeld dat nazi-sympathisant Frans Werner van Sweelinck maakte, verdween na de oorlog in de sculptuurshredder. Maar in oktober wordt een nieuw standbeeld van Neêrlands grootste componist onthuld.
Jasper Bosman schrijft een drieluik over de viering van het heilig avondmaal in lokale GKv- en CGK-kerken. In het tweede deel gaat hij in op de persoonlijke beleving van gemeenteleden en voorgangers die het avondmaal vieren.
Het artikel van Ria Borkent draagt de titel ‘Psalmen als weerbaarheidstraining’. Mede aan de hand van haar persoonlijke geschiedenis met psalmberijmingen, gaat ze in de op de vraag of gedateerde teksten het leven van jongeren kunnen begeleiden op een manier dat het hart geraakt wordt.
Anje de Heer bespreekt het ‘Heel ons leven, gave van God’ (Liedboek 876), een lied uit Kameroen van Abel Nkuinji. Ze geeft niet alleen achtergrondinformatie over het lied, maar bespreekt ook hoe dit Afrikaanse lied in een doorsnee Nederlandse kerkgemeenschap zou kunnen functioneren.
Verder bevat het oktobernummer het verslag van de 47ste Algemene Ledenvergadering die op 4 september jongstleden in Apeldoorn gehouden werd.
De muziekbijlage bestaat uit een driedelige fantasie voor piano, twee intonaties en een driestemmig zetting voor cantorij over ‘De nacht is haast ten einde’ (Liedboek 445), gecomponeerd door Gerrie Meijers. Dit lied staat voor december op het rooster van het Lied van de maand.

Cover