oktober 2022

oktober 2022

Het oktobernummer 2022 opent met de column ‘Serenity’, ‘dignity’ en ‘solemnity’ van de hoofdredacteur.

Anje de Heer publiceert deel 2 van haar serie over liturgie. Liturgie is er niet alleen als er een dienst is, ze is er al daarvoor, want toen ontstond de basisstructuur, toen werd die ingevuld, toen werd er voorbereid. Vanuit de w van wanneer geredeneerd: liturgie bestaat uit verschillende fasen. Daarover gaat het in deze aflevering.

Jan Smelik bespreekt Psalm 145c (‘Gij die doet groeien’) uit Psalmen Anders, dat het Lied van de maand november is. Voor de maand december staat Liedboek 498 (‘Bethlehem, o uitverkoren stad’) op het rooster. Een bespreking van de tekst van dit lied is te lezen op www.liedboekcompendium.nl. In EREdienst staat een bespreking van de melodie. Johan Haaksma componeerde een muziekbijlage over deze melodie, bestaande uit vijf verzen, waarvan de laatste door een driestemmig koor uitgevoerd kan worden.

Ria Borkent schrijft in de rubriek ‘Taal & Liturgie’ over een project van haar en Frank den Bakker. Op basis van de kinderbijbel ‘God wil bij mensen wonen’ ontstonden acht psalmen en drie lofzangen. Eén daarvan, Psalm 103, wordt nader belicht.

De bekende Engelse hymn ‘Crown Him with many crowns’ van Matthew Bridges (1800-1894) is in Nederland vooral bekend via de vertaling uit de bundel van Joh. de Heer (‘Kroon Hem met gouden kroon’). Jan Smelik maakte een nieuwe vertaling waaraan het oorspronkelijke, zesstrofige lied van Bridges ten grondslag ligt.

Verder bevat het oktobernummer de rubrieken ‘Uitgelezen’ en ‘Berichten’.

 

 

Cover