September 2013

September 2013

  • Intonatie: Open deur – Sietze de Vries
  • Nat hout – deel 3: Ontmoetingsruimte – David de Jong
  • Lied van de maand oktober 2013: ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’ – Jan Smelik
  • Muziekbijlage: zettingen Psalm 8 en 15 – Johan Haaksma
  • Lied van de maand november 2013: ‘Houd mij in leven, wees Gij mijn redding’ – Anje de Heer
  • Genres in het nieuwe Liedboek – deel 1: canons – Harmen Trimp
  • Berichten

Cover