September 2014

September 2014

  • Het nummer van EREdienst opent met de column ‘Eredienstvaardigheid’ van Jan Smelik. Eredienstvaardigheid is nodig voor eredienstwaardigheid. Anje de Heer schrijft vervolgens in haar artikel ‘Wie ben je?’ over het opstellen van een muziekprofiel.
  • Zingend verkondigen’ luidt de titel van het artikel van Jetze Baas, waarin hij wijst op de rijkdom van het nieuwe liedboek, en op de mogelijkheden die een cantor(ij) biedt.
  • David de Jong gaat in aflevering 6 van zijn serie ‘Nat hout’’ in op de wijze waarop de kerkdienst geopend wordt.
  • In dit nummer start een nieuwe rubriek: ‘Taal en liturgie’. Coördinatrice van deze rubriek, Ria Borkent, opent de rubriek met haar artikel ‘Stem van de dichter’. Daarin resumeert ze onder meer welke talige gebeurtenissen betreffende liederen de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden.
  • De liederen van de maand oktober (‘In God de Vader op zijn troon, lied 342) en de maand november (‘zaaien, maaien, oogsten’, lied 716) worden besproken.

Cover