September 2015

September 2015

  • ‘Het recente nummer van EREdienst opent Harmen Trimp met een column over ‘liturige en actualiteit’.
  • Jan Smelik heeft zich verdiept in de herkomst van de bid- en dankdagen voor gewas. Het blijkt dat hierover nogal wat misverstanden bestaan.
  • In de rubriek Taal & liturgie maakt Jan Groenleer duidelijk dat taal ertoe doet. Daarbij gaat hij onder meer in op laagdrempelig taalgebruik ten behoeve van buitenkerkelijken.
  • Het lied van de maand oktober is ‘Het jaar neigt zich tot stille groet’ en is gekozen in verband met de Michazondag op 18 oktober en dankdag van 4 november. Jan Smelik bespreekt dit lied.
  • Anje de Heer gaat in op gebedsacclamaties en in het bijzonder om de acclamaties ‘Hoor ons bidden, God, en luister’ (Lied 367b) en ‘Dauw hemel, wolken regen heil’ (Lied 368b).
  • Harmen Trimp bespreekt de protestants evangelische liedbundel Hemelhoog..

Cover