September 2016

September 2016

  • Het septembernummer opent met een ‘Intonatie’ waarin Harmen Trimp ingaat op de discussie over Liedboek 737 (‘de negers met hun loftrompet’).
  • Jan Groenleer geeft een beschouwing over ‘de taal van de stilte’.
  • Naar aanleiding van een discussie of een openbare geloofsbelijdenis per se in een eredienst moet plaatsvinden, belicht Anje de Heer dit verschijnsel vanuit de liturgie en de geschiedenis.
  • Tevens bespreekt zij het lied ‘Nu zingen wij getroost en blij’, de bewerking die Ria Borkent maakte van Luthers ‘Nun freut euch, lieben Christen gmein’.
  • Jan Smelik behandelt het lied ‘Er wordt een nieuwe stad gebouwd’ (Liedboek 776).

Cover