September 2018

September 2018

  • Jan Smelik bespreekt het proefschrift ‘Heilige gezangen’ waarop Jaco van der Knijff in juli jongstleden promoveerde aan de Rijksuniversiteit van Groningen.
  • De aflevering in de rubriek ‘Taal & liturgie’ werd geschreven door Jan Groenleer. Hij stelt vragen bij Liedboek 719: ademt dit lied wel de geest van de Schrift en legt het niet alle gewicht op de geest van de tijd of de sfeer die wij, goed bedoeld, weten te creëren?
  • Bram Veefkind mengt zich in de discussie die recent in het Nederlands Dagblad en het tijdschrift Onderweg gevoerd werd over de vraag of kinderen aan het avondmaal deel mogen nemen.
  • Johan Haaksma schreef een zetting en vier variaties over Liedboek 816, dat in oktober het Lied van de maand is.
  • Anje de Heer bespreekt het Lied van de maand november: ‘Hem komt alle eer toe’. Een geluidsopname van dit lied is te vinden op de website www.liedboekcompendium.nl.

Cover

EREdienst september 2018