September 2019

September 2019

   • David de Jong opent het nummer met een intonatie onder de intrigerende titel ‘Paus gezocht (m/v)’.
   • Lydia Vroegindeweij begon tien jaar geleden ‘Orgelkids’, een project om kinderen in aanraking met het orgel te brengen. In haar artikel beschrijft ze de inhoud en groei van deze wereldwijde beweging.
   • Jan Smelik bespreekt het lied van de maand oktober: ‘O God en Heer almachtig’ (GK 200), een lied van Willem Barnard op de melodie van psalm 130.
   • In de rubriek ‘Taal & liturgie’ schrijft Jan Groenleer over de relatie tussen poëzie en eredienst.
   • M. te Velde schreef een boekje over het getijdengebed, dat vorig jaar bij de Willem de Zwijgerstichting verscheen. Jan Smelik bespreekt deze toegankelijke en goed leesbare introductie op theorie en praktijk.

Cover

EREdienst__september_2019