September 2020

September 2020

  • Johan Haaksma opent het nummer met de gebruikelijke ‘Intonatie’. Hij plaatst het creatieve werk van kerkmusici en liturgen in het perspectief van de Bijbel, een boek vol creativiteit.
  • Hierop volgt het tweede deel van het drieluik van Aart-Jan de Jong over evangelische invloeden in de gereformeerde liturgische traditie met betrekking tot lichamelijkheid. In dit tweede deel wordt duidelijk gemaakt wat die evangelische lichamelijke handelingen in de liturgie zijn en wat ze inhouden.
  • Jan Smelik bespreekt het fraaie lied ‘Voor mensen die naamloos’ (Liedboek 647) van Henk Jongerius en Jan Raas, dat lied van de maand oktober 2020 is.
  • De Oosterkerk te Groningen is het zesde gebouw dat Harmen Trimp bespreekt in zijn serie ‘Monumentale gebouwen en orgel van vrijgemaakt-gereformeerde kerken’. Het betreft een karakteristiek gebouw in de stijl van de Amsterdamse School uit 1928.
  • De rubriek ‘Taal & liturgie’ bevat een bijdrage van Jan Groenleer; hij geeft de gang van zijn gedachten weer naar aanleiding van het gebed uit het Liedboek dat op pagina 920 staat afgedrukt.
  • Anje de Heer bespreekt het lied ‘Geen windvlaag van buiten’ uit Liederen & Gebeden uit Iona en Glaskow. Dit lied van John Bell, vertaald door Andries Goovaart, staat ook in Hemelhoog en is lied van de maand november.
  • Rien Donkersloot componeerde twee zettingen en drie variaties over het lied ‘Voor mensen die naamloos’ (Liedboek 647).

Cover

EREdienst_september_2020