Orgelbewerkingen van liederen uit het Liedboek (2013)

Orgelbewerkingen van liederen uit het Liedboek (2013)

UITVERKOCHT

In 2013 verscheen het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk, waarin een behoorlijk aantal nieuwe liederen staat. Veel organisten zijn naarstig op zoek naar orgelbewerkingen over deze liederen. De Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici heeft sinds 2013 regelmatig componisten uitgenodigd om voor het verenigingstijdschrift EREdienst een muziekbijlage te componeren over een lied uit het Liedboek. Zestien van deze bijlagen heeft de VGK nu gebundeld, zodat ze ook beschikbaar komen voor niet-VGK-leden. De bundel biedt abonnees van EREdienst de muziekbijlagen in een groter en beter leesbaar formaat (A4) dan ze in het tijdschrift afgedrukt stonden. De meeste bijdragen in de bundel bestaan uit een aantal variaties over de behandelde melodie. Daaruit kan de organist een keuze maken voor zijn voorspel. Het spreekt voor zich dat de bewerkingen ook kunnen functioneren als orgelspel voor en na de dienst, als amenspel na de preek, als orgelspel tijdens de inzameling van de gaven.
Prijs
De bundel kost 15 euro. De verzend- en portokosten bedragen 4 euro.
Inhoudsopgave
137a Toen wij zaten langs het water (Luuk Sikkema)
305 Alle eer en alle glorie (Johan Haaksma)
343 Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt (Dick Sanderman)
353 Nu heeft het oude leven afgedaan! (Gerrit ‘t Hart)
374 U, verborgen Christus, bid ‘k eerbiedig aan (Kees van Eersel)
418 God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven (Gerard de Wit)
423 Nu wij uiteengaan vragen wij God: (Christiaan Winter)
673 Heilige liefdeskracht (Johan Haaksma)
816 Dat wij onszelf gewonnen geven (Johan Haaksma)
817 O, Christus, bron van lentebloei (Margaretha Christina de Jong)
885 Groot is uw trouw, o Heer (Dick Sanderman)
913 Wat de toekomst brenge moge (Dick Sanderman)
970 Vlammen zijn er vele (Harmen Trimp/Johan Haaksma)
982 In de bloembol is de krokus (Gerben Mourik)
996 Om eenvoudigen van geest (Wouter van Belle)
1016 Kom, laat ons opgaan (Johan Haaksma)

Bestelwijze

U kunt een exemplaar aanschaffen door een e-mail sturen naar het secretariaat: secretariaat@eredienst.com.
U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw bestelling en een factuur.
Wanneer de factuur betaald is, krijgt u de uitgave per post toegezonden.

Cover

Afbeelding Cover VGK-bundel-2020