De Stichting

De Stichting

De Stichting EREdienst

De Stichting EREdienst heeft als doel het bevorderen van de bezinning op de kerkdienst en de kerkmuziek, waarbij bijzondere aandacht is voor de gereformeerde praktijk en traditie. Mede door deze bezinning wil de Stichting meewerken aan het realiseren van een stijlvolle verzorging van de eredienst in het algemeen en het muzikale gedeelte daarvan in het bijzonder.

Deze doelen wil de Stichting nastreven door onder andere het uitgeven van het tijdschrift EREdienst en het instandhouden van de bijbehorende website; het uitgeven van andere publicaties, zoals bladmuziek en brochures; en het organiseren van bijeenkomsten en cursussen. Daarbij wil de Stichting zoveel mogelijk samenwerken met andere organisaties die zich met liturgie en kerkmuziek bezighouden.

Geschiedenis

De Stichting is opgericht in 2005 als Gereformeerde Stichting Bevordering Kerkmuziek (GSBK). Deze Stichting beheerde het geld van de opgeheven Gereformeerde Organisatie Zang en Muziek. In 2022 heeft de GSBK-stichting contact gezocht met de Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici (VGK). Dat resulteerde erin dat het VGK-bestuur tevens het bestuur van de GSBK-stichting werd.

De VGK werd in 1973 opgericht als organistenvereniging binnen de Gereformeerde Kerken (vrijg.). Naast het verenigingstijdschrift (tot eind jaren negentig Orgeldienst geheten) kende de vereniging tot circa 2005 actieve districten, regionale vergaderingen waarin organisten zich bezighielden met hun taak als kerkorganist. In de jaren tachtig en negentig werden jaarlijks cursussen belegd op z’n tien plaatsen in het land, waaraan telkens zo’n 200 organisten deelnamen. Ook konden organisten via de VGK een getuigschrift halen. Regelmatig schakelden kerkenraden de vereniging in voor een ‘vergelijkend examen’. Tot slot heeft de VGK diverse bladmuziekuitgaven geproduceerd waarnaar tot op de dag van vandaag vraag is. Vanaf 1985 tot circa 2000 had de VGK-werkgroep Eredienst een voortrekkersrol in de liturgische bezinning. Sindsdien geeft het tijdschrift niet alleen voorlichting op het gebied van de kerkmuziek, maar ook van liturgie. Onder de lezersgroep bevinden zich naast organisten dan ook veel kerkenraden en liturgiecommissies.

Op 1 januari 2024 werd de Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici (VGK) opgeheven. Reden voor de opheffing was dat de animo voor het verenigingswerk het afgelopen decennium zo sterk was afgenomen dat de verenigingsvorm niet meer passend was.
Het tijdschrift EREdienst, evenals andere uitgaven en activiteiten van de VGK werden ondergebracht bij de GSBK-stichting.
Deze Stichting is omgevormd tot Stichting EREdienst.

Abonnee worden?

Aanmelden als abonnee kan via secretariaat@eredienst.com
Abonnees ontvangen zes keer per jaar het blad.
Het abonnementsgeld is 45 euro per jaar.
Nieuwe leden/abonnees ontvangen als welkomstgeschenk de bladmuziekuitgave 9 Partita’s (2 delen).

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Naam Functie
Alle Smith voorzitter
David de Jong secretaris
e-mailadres: secretariaat@eredienst.com
Jan Mulders penningmeester
e-mailadres: penningmeester@eredienst.com

 

Het postadres van de stichting (secretariaat):
Stichting EREdienst
p/a David de Jong
Marneheim 54
8862 RD HARLINGEN

IBAN: NL31 INGB 0004 8216 23 t.n.v. Stichting EREdienst