EREdienst februari 2024

EREdienst februari 2024

Het februarinummer 2024 opent met een ‘Intonatie’ waarin Jan Smelik zo zijn twijfels heeft wanneer organisten tijdens de gemeentezangbegeleiding ‘spelen naar de woorden’.

Tevens opent hij een driedelige serie onder de titel ‘De glorie van God en de kerkdienst’. De woorden ‘poids & majesté’ (gewicht en grootsheid) betrok Calvijn op het karakter van de psalmmelodieën. Smelik betoogt dat deze woorden eveneens de visie van Calvijn op de liturgie typeren.
Anje de Heer geeft informatie over het veertigdagenproject ‘Tussen hoop en wanhoop – veertig dagen met Jeremia’ van Steunpunt Liturgie/Kerkpunt.

Roeland Scherff schrijft dat er diverse obstakels bestaan voor popmuzikanten/bands om Geneefse psalmen te begeleiden. In zijn artikel beoordeelt hij deze obstakels en geeft hij bands suggesties voor het begeleiden van de zestiende-eeuwse psalmmelodieën.

Jan Smelik bespreekt kort de liederen van de maanden maart en april. Van het lied voor de maand maart (Liedboek 550 ‘Verheug u, gij dochter van Sion’) bevat het nummer een muziekbijlage met variaties en zettingen van Hans Leenders.

De dubbelcd ‘Dubbel-cd ‘Een vogel is er thuis’. Liederen van Ria Borkent wordt besproken door Harmen Trimp.

In de rubriek ‘Uitgelezen’ wordt aandacht gegeven aan het artikel ‘Overwegingen bij nieuwe liturgische interesse’ van Martine Oldhoff uit het tijdschrift Kontekstueel.
Het nummer sluit af met berichten op het gebied van orgel en kerkmuziek.

Afbeelding