oktober 2023

oktober 2023

Het oktobernummer 2023 van EREdienst opent met een ‘Intonatie’ van David de Jong: de tijd van het psalmbriefje is voorbij maar hopelijk betekent dat niet een liturgie zonder psalmen.

Jan Smelik schrijft over het orgelspel voor de dienst. Hoe is die praktijk ontstaan en welke visies waren er?

In het klassiek-gereformeerde avondmaalsformulier hebben woorden uit psalm 103 een plek in de dankzegging na de viering. Jan Groenleer vraagt zich af of niet heel psalm 103 een rol zou kunnen spelen in de avondmaalsliturgie.

Het lied voor de maand november is Liedboek 730 ‘Heer, herinner U de namen’. Het is niet vanzelfsprekend dat dit lied in protestantse kerken gezongen wordt. Wat is daarvan de oorzaak en kunnen protestanten het lied wel op de lippen nemen? Jan Smelik schrijft daarover.
Het 150ste geboortejaar van Max Reger wordt in EREdienst herdacht met een artikel van Johan Haaksma. In twee artikelen, waarvan deel 2 in het decembernummer zal verschijnen, besteedt hij aandacht aan Reger, en in het bijzonder aan de koraalvoorspelen die ook voor amateurorganisten speelbaar zijn.

De muziekbijlage is een bewerking over het adventslied ‘God lof! Nu is gekomen’ (Liedboek 438) van de bekende jazzmusicus Bert van den Brink.

Afbeelding