Over het tijdschrift…

Over het tijdschrift…

EREdienst verschijnt zes keer per jaar in de even maanden. Doelgroep van het blad zijn kerkmusici, liturgiecommissies, predikanten, kerkenraden en allen die op een of andere wijze bij de kerkdienst betrokken zijn.
U treft in het blad artikelen aan over zowel de liturgie als de kerkmuziek. Er worden liederen besproken in het kader van ‘Lied van de maand’. Elk nummer bevat voor organisten een muziekbijlage met liedbewerkingen. Er is een rubriek ‘Taal & liturgie’, waaraan diverse auteurs/dichters bijdragen. Verder heeft het blad de rubrieken ‘Kerk & popmuziek’ en ‘Steunpunt Liturgie/Kerkpunt’. Er worden actuele berichten opgenomen die het brede veld van de kerkdienst, liturgische muziek en de orgelcultuur bestrijken.
Het blad richt zich in het bijzonder op lezers die zich verwant voelen met de gereformeerde theologie en traditie.

Afbeelding