december 2022

december 2022

Het decembernummer opent met een ‘Intonatie’ van Harmen Trimp over de vraag “Is uw kerk gastvrij?”
Het is voor een kerkorganist zinvol geregeld na te denken over de wijze waarop hij/zij de liturgisch-muzikale taken invult. Vooral wanneer men wekelijks diensten moet spelen, kan een organist zomaar verworden tot een automatische piloot, wat dan weer leidt tot de dood in de pot. In zijn artikel ‘Gebruik en ongebruik van voorspelen’ besteedt Jan Smelik aandacht aan de functie van voorspelen.

Jan Groenleer vraagt aandacht voor de lectoren die in de kerkdienst de schriftlezingen verzorgen. Centraal staat de vraag of alles gelezen moet worden wat er staat. “Lees maar niet, al staat er wat er staat” luidt de titel van zijn artikel.

In de derde aflevering van de serie “Liturgie: waar hebben we het over” gaat Anje de Heer in op de vraag “Wie ben ik in de liturgie?” Hoe neem je jouw plaats in in het geheel van de liturgie.

Het lied voor de maand februari 2023 is “Uw kracht als de machtigste golf” uit Psalmen anders (93b). Anje de Heer bespreekt de tekst en melodie van dit lied.

De Hengelose predikant en dichter Robert Roth heeft 54 liederen gemaakt bij de Heidelbergse catechismus. Vier componisten hebben de teksten op muziek gezet. In het artikel “Zingen over geluk” wordt dit project beschreven.

De muziekbijlage is gecomponeerd door Wietse Meinardi. Hij schreef een bewerking over Liedboek 817 “O, Christus, bron van lentebloei”.

 

Cover