Juli 2014

Juli 2014

  • Onder de titel ‘Van onenigheid naar verscheidenheid’ geeft Jan Smelik in het julinummer van EREdienst een overzicht van de gezangengeschiedenis in de vrijgemaakt-gereformeerde kerken. Aanleiding voor dit artikel is het besluit van de vrijgemaakte synode in mei 2014 om het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk vrij te geven voor liturgisch gebruik. Daarmee komt een einde aan een proces dat in 1993 begon.
  • Het lied van de maand september 2014, ‘Rond het licht dat leven doet’ (Liedboek 287) wordt besproken.
  • Verder bevat het nummer een verslag van de VGK-jaarvergadering die op 14 juni in Haarlem werd gehouden.
  • Daarnaast treft u in het EREdienst-nummer informatie aan over de Werkdag voor Kerkmuziek die op 4 oktober gehouden zal worden.
  • Een aantal berichten uit de wereld van orgel- en kerkmuziek besluit het nummer.

Cover