juni 2022

juni 2022

Het juninummer 2022 opent met een ‘intonatie’ van Johan Haaksma: ‘Psalmen om mee te leven’.

De Bijbelse oproep ‘Zing de HEER een nieuw lied’ werd en wordt wel aangehaald om het zingen van gezangen Bijbels te funderen. Jan Smelik bespreekt in een artikel wat deze oproep voor de reformatoren betekenden en vooral wat de betekenis ervan is voor de tegenwoordige praktijk.

Jan Zwart gaat in deel 2 van zijn tweeluik ‘Beknopte orgelhistorie van de GKv Alkmaar’ in op de Kapelkerk en het Müller-orgel.

Anje de Heer bespreekt Liedboek 850 ‘Geen taal bij machte U te meten’, een lied van René van Loenen bij Job 38-42. Dit lied is het lied van de maand augustus 2022.

Verder bevat het nummer een recensie die Johan Haaksma schreef over de uitgave ‘Nieuwe voorspelen & begeleidingen bij het Liedboek’.

De muziekbijlage, gemaakt door Janny de Vries, bevat drie variaties en een zetting van Liedboek 266 (‘Die ons schiep’).

Voor een abonnement (6 nrs per jaar voor 45 euro) : secretariaat@eredienst.com

 

Cover