juni 2023

juni 2023

Het juninummer opent met een ‘intonatie’ over liedboekdagen en kerkmuziek op radio.
Dit jaar is het 250 jaar geleden dat de Statenberijming gereed kwam. Jan Smelik onderzocht in hoeverre deze berijming beïnvloed is door de Verlichting, zoals regelmatig beweerd wordt.
Johan Haaksma bespreekt de twee melodieën van ‘Wees geprezen, bron en schenker’ uit het ‘Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk’ (Liedboek 742).
Anje de Heer vervolgt haar serie ‘Liturgie: waar hebben we het over?’. In deze vijfde aflevering gaat het over de w van wat: over kop en staart van de liturgie.
De muziekbijlage over Liedboek 213 ‘Morgenglans der eeuwigheid’ is gecomponeerd door Ronald de Jong.
Voor augustus staat Psalmen anders 4c ‘Ik kan gaan slapen zonder zorgen’ op het rooster van het lied van de maand. Jan Smelik bespreekt dit lied.
Verder staan in het nummer allerlei berichten uit de wereld van liturgie en kerkmuziek.

Cover