Maart 2021

Maart 2021

Het maartnummer opent met een ‘Intonatie’ van David de Jong: de coronacrisis dwingt ons met andere ogen naar de zondagse eredienst te kijken, bijvoorbeeld naar de betekenis van de handdruk voorafgaande aan de dienst.
In tegenstelling tot vroeger is er nu een overvloed aan liederen en liedbundels voor kerkelijk gebruik beschikbaar. Anje de Heer stelt in haar artikel ‘Overvloed of overspoeld?’ de vraag of er een basisrepertoire aan liederen moet komen.
Jan Smelik bespreekt gezang 204 uit het Gereformeerd Kerkboek; het betreft een nieuwe, vrije versie van ‘Mijn verlosser hangt aan het kruis’.
De rubriek ‘Taal & liturgie’ bevat in dit nummer een bijdrage van Menno van der Beek. Hij presenteert zijn gedicht ‘De zeven werken van barmhartigheid’, geschreven op verzoek van de liturgiecommissie van de GKv en later opgenomen in de veertigdagenkalender 2021 van de PKN.
Voor de maand mei staat Liedboek 351 ‘In U zijn wij begrepen’ op het rooster Lied van de maand. Anje de Heer bespreekt dit lied. Gijsbert Kok schreef op verzoek van de redactie een muziekbijlage over dit lied, dat de melodie heeft van Liedboek 544 ‘Christus naar wie wij heten’.
In de rubriek ‘Nieuwe uitgaven’ wordt Aanbidden met Ambrosius in de Vroege Kerk van M.A. van Willigen besproken door Jan Smelik.
Verder bevat het nummer berichten uit de vereniging en de wereld van kerkmuziek en orgel.

Neem een kijkje in het nummer:

Cover