Mei 2014

Mei 2014

  • In het nieuwste nummer van EREdienst gaat Anje de Heer in op de vraag waar het avondmaal gevierd kan worden: in kerk of kring? Is de avondmaalsviering voorbehouden aan de kerkdienst of kan zij ook elders en zonder ambtsdragers gevierd worden?
  • In zijn serie ‘Nat hout’ gaat David de Jong in op lichaamstaal in de eredienst. Hierbij besteedt hij onder andere aandacht aan lichamelijkheid in evangelische en rooms-katholieke diensten: welke theologische noties zitten daarachter en in hoeverre zijn die in een gereformeerde kerkdienst wenselijk?
  • Anje de Heer bespreekt de liederen van de maanden juni en juli: ‘Wij vieren vandaag het feest’ (Liedboek-2013, 693) en ‘Verhoor mij als ik roep tot U’ (Liedboek-2013, 4a).
  • Jan Smelik bespreekt een paar nieuwe uitgaven.
  • Ten slotte treft men in het nummer informatie en de jaarstukken aan voor de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 14 juni.
  • De muziekbijlage bevat vier zettingen van de Geneefse psalmmelodie 65/72, gecomponeerd door Wim Ruessink.

Cover