Mei 2019

Mei 2019

   • VGK-voorzitter Alle Smith opent het meinummer met een column over de toekomst van de VGK, waarbij hij vooral aandacht vraagt voor het werven van nieuwe, jonge leden.
   • In de rubriek ‘Steunpunt liturgie’ schrijft Anje de Heer over de twee b’s van een hedendaagse liturgische praktijk: bricoleren en blenden. Wat houden deze begrippen wel en niet in? Beide begrippen hebben te maken met ‘diversiteit’ en de daaraan verbonden uiteenlopende wensen en verlangens.
   • Menno van der Beek publiceert in de rubriek ‘Taal & liturgie’ een bijdrage onder de titel ‘De goede vrouw’. Het gaat over twee mensen die op twee totaal verschillende cruciale momenten niet improviseerden, maar teruggrepen op geraffineerd materiaal dat zijn waarde in het verleden bewezen had.
   • Voor de maand juni staat het lied ‘Dans mee met Vader, Zoon en Geest’ (Liedboek 706) op het liedrooster. Anje de Heer bespreekt dit lied.
   • Jan Smelik bespreekt het lied ‘God, schenk ons de kracht’ (Liedboek 418), de vertaling die Ad den Besten maakte van het Duitse populaire lied ‘Komm, Herr, segne uns’.
   • De muziebijlage bestaat uit een koraal en twee bewerkingen van Gerard de Wit over Liedboek 418 ‘God, schenk ons de kracht’.
   • Verder bevat het nummer informatie over de jaarvergadering van de vereniging op zaterdag 1 juni te Steenwijk. Tevens zijn het jaarverslag 2018 van de VGK-secretaris en de jaarcijfers van de VGK-penningmeester opgenomen.

Cover

EREdienst mei 2019