Over het tijdschrift…

Over het tijdschrift…

EREdienst verschijnt zes keer per jaar in de even maanden. Doelgroep van het blad zijn kerkmusici, liturgiecommissies, predikanten, kerkenraden en allen die op een of andere wijze bij de kerkdienst betrokken zijn. U treft in het blad artikelen aan over zowel de...
EREdienst april 2024

EREdienst april 2024

In de openingscolumn van het aprilnummer wijst Jan Smelik op een wetenschappelijk onderzoek dat aanleiding kan zijn om het gebruik van ingeblikte muziek (YouTube, etc.) in kerkdiensten minder enthousiast te omarmen. Vervolgens het tweede deel van zijn drieluik over de...
EREdienst februari 2024

EREdienst februari 2024

Het februarinummer 2024 opent met een ‘Intonatie’ waarin Jan Smelik zo zijn twijfels heeft wanneer organisten tijdens de gemeentezangbegeleiding ‘spelen naar de woorden’. Tevens opent hij een driedelige serie onder de titel ‘De glorie van God en de kerkdienst’. De...
EREdienst digitaal

EREdienst digitaal

Veel tijdschriften en kranten worden tegenwoordig niet alleen in gedrukte maar ook in digitale vorm aangeboden.Ook het tijdschrift EREdienst kent een digitale editie. Deze editie is exact aan de gedrukte versie, maar wordt in de vorm van flipbooks aangeboden. Deze...
december 2023

december 2023

Het decembernummer opent met een column waarin Johan Haaksma pleit beter te luisteren naar het kerkmuzikale gedachtengoed van Calvijn. Tevens bevat het nummer deel 2 van het tweeluik ‘Max Reger en zijn koraalvoorspelen’ van Johan Haaksma. In dit deel gaat hij in op...
oktober 2023

oktober 2023

Het oktobernummer 2023 van EREdienst opent met een ‘Intonatie’ van David de Jong: de tijd van het psalmbriefje is voorbij maar hopelijk betekent dat niet een liturgie zonder psalmen. Jan Smelik schrijft over het orgelspel voor de dienst. Hoe is die praktijk ontstaan...