EREdienst april 2024

EREdienst april 2024

In de openingscolumn van het aprilnummer wijst Jan Smelik op een wetenschappelijk onderzoek dat aanleiding kan zijn om het gebruik van ingeblikte muziek (YouTube, etc.) in kerkdiensten minder enthousiast te omarmen. Vervolgens het tweede deel van zijn drieluik over de...
EREdienst februari 2024

EREdienst februari 2024

Het februarinummer 2024 opent met een ‘Intonatie’ waarin Jan Smelik zo zijn twijfels heeft wanneer organisten tijdens de gemeentezangbegeleiding ‘spelen naar de woorden’. Tevens opent hij een driedelige serie onder de titel ‘De glorie van God en de kerkdienst’. De...
december 2023

december 2023

Het decembernummer opent met een column waarin Johan Haaksma pleit beter te luisteren naar het kerkmuzikale gedachtengoed van Calvijn. Tevens bevat het nummer deel 2 van het tweeluik ‘Max Reger en zijn koraalvoorspelen’ van Johan Haaksma. In dit deel gaat hij in op...
oktober 2023

oktober 2023

Het oktobernummer 2023 van EREdienst opent met een ‘Intonatie’ van David de Jong: de tijd van het psalmbriefje is voorbij maar hopelijk betekent dat niet een liturgie zonder psalmen. Jan Smelik schrijft over het orgelspel voor de dienst. Hoe is die praktijk ontstaan...
augustus 2023

augustus 2023

Harmen Trimp opent het nummer met een column (‘Intonatie’) naar aanleiding van het feit dat het dit jaar 90 jaar geleden is dat de generale synode van Middelburg een orde van dienst vaststelde, die daarna decennialang gevolgd werd binnen de gereformeerde kerken. De...
juni 2023

juni 2023

Het juninummer opent met een ‘intonatie’ over liedboekdagen en kerkmuziek op radio. Dit jaar is het 250 jaar geleden dat de Statenberijming gereed kwam. Jan Smelik onderzocht in hoeverre deze berijming beïnvloed is door de Verlichting, zoals regelmatig beweerd wordt....