juni 2023

juni 2023

Het juninummer opent met een ‘intonatie’ over liedboekdagen en kerkmuziek op radio. Dit jaar is het 250 jaar geleden dat de Statenberijming gereed kwam. Jan Smelik onderzocht in hoeverre deze berijming beïnvloed is door de Verlichting, zoals regelmatig beweerd wordt....
april 2023

april 2023

Het aprilnummer opent met een ‘intonatie’. Daarin reageert Jan Smelik op de suggestie om votum en groet aan het begin van de dienst om te draaien. Errit van der Heide publiceert het tweede deel van zijn artikel ‘Tot Wie wij bidden’, over Godsbeelden die af te leiden...
februari 2023

februari 2023

Welke liederen laat je zingen in cantatediensten? Johan Haaksma opent het februarinummer met een ‘Intonatie’ over deze vraag. Errit van der Heide publiceert het eerste deel van een tweeluik over zijn onderzoek naar godsbeelden die af te leiden zijn uit het vrije gebed...
december 2022

december 2022

Het decembernummer opent met een ‘Intonatie’ van Harmen Trimp over de vraag “Is uw kerk gastvrij?” Het is voor een kerkorganist zinvol geregeld na te denken over de wijze waarop hij/zij de liturgisch-muzikale taken invult. Vooral wanneer men wekelijks diensten moet...
oktober 2022

oktober 2022

Het oktobernummer 2022 opent met de column ‘Serenity’, ‘dignity’ en ‘solemnity’ van de hoofdredacteur. Anje de Heer publiceert deel 2 van haar serie over liturgie. Liturgie is er niet alleen als er een dienst is, ze is er al daarvoor, want toen ontstond de...
augustus 2022

augustus 2022

Het augustusnummer 2022 opent met een intonatie van David de Jong over de schoonheid van Bachs Passacaglia. Anje de Heer begint in dit nummer een serie onder de titel “Liturgie: waar hebben we het over?” In de eerste aflevering schrijft ze – na een algemene inleiding...