November 2015

November 2015

‘Het novembernummer van EREdienst opent met een ‘intonatie’ van Johan Haaksma over inspirerende mythen in de twintigste-eeuwse orgelbouw. Een (kerkelijk) feest staat nooit op zichzelf, maar heeft een periode die eraan voorafgaat en die erop volgt. Daarover...
September 2015

September 2015

‘Het recente nummer van EREdienst opent Harmen Trimp met een column over ‘liturige en actualiteit’. Jan Smelik heeft zich verdiept in de herkomst van de bid- en dankdagen voor gewas. Het blijkt dat hierover nogal wat misverstanden bestaan. In de rubriek Taal &...
Juli 2015

Juli 2015

‘Verandering van spijs doet eten’ – dit geldt ook voor de orden van dienst. Jan Smelik reageert hierop in het nieuwste nummer van EREdienst. Anje de Heer buigt zich over de vraag naar de complexe maar belangrijke relatie tussen liturgie en gastvrijheid. Over de...