Juli 2018

Juli 2018

 Johan Haaksma publiceert het tweede (slot)deel over de kerkliederen van Nederlandse dichters uit de negentiende eeuw. Hij behandelt daarin een aantal letterkundige aspecten. Ko Joosse schrijft over het digitale compendium bij het Liedboek – Zingen en bidden in...
Mei 2018

Mei 2018

 Jan Smelik bespreekt Liedboek 137a, de twintigste-eeuwse bewerking van psalm 137 van Ewald Bash, op de melodie van een volksliedje uit Letland. Menno van der Beek maakte een vertaling van het lied ‘And did those feet in ancient time’ van William Blake,...
Maart 2018

Maart 2018

 Anje de Heer bespreekt achtergronden bij de negrospiritual ‘Go down, Moses’, waarvan een Nederlandse vertaling in het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk staat (Liedboek 168). Een lied waarin het thema ‘bevrijdig uit slavernij’ drie betekenislagen heeft....