November 2019

November 2019

Erik Zwiep opent het novembernummer een ‘Intonatie’, waarin hij een paar voorzetten geeft om jongeren te interesseren voor het orgel. Harmen Trimp vervolgt zijn serie over monumentale gebouwen en orgels van vrijgemaakt-gereformeerde kerken. Dit keer besteedt hij...
September 2019

September 2019

David de Jong opent het nummer met een intonatie onder de intrigerende titel ‘Paus gezocht (m/v)’. Lydia Vroegindeweij begon tien jaar geleden ‘Orgelkids’, een project om kinderen in aanraking met het orgel te brengen. In haar artikel beschrijft ze de inhoud en groei...