Juli 2019

Juli 2019

Redacteur Johan Haaksma opent het nummer met een column onder de titel ‘Orgelmuziek voor miljoenen’. Harmen Trimp vervolgt zijn serie over monumentale gebouwen en orgel van vrijgemaakt-gereformeerde kerken. In deze aflevering gaat het over de Kleine Kerk...
Mei 2019

Mei 2019

VGK-voorzitter Alle Smith opent het meinummer met een column over de toekomst van de VGK, waarbij hij vooral aandacht vraagt voor het werven van nieuwe, jonge leden. In de rubriek ‘Steunpunt liturgie’ schrijft Anje de Heer over de twee b’s van een hedendaagse...
Maart 2019

Maart 2019

Het maartnummer 2019 van EREdienst opent met een column van Jan Smelik; hij plaatst daarin vraagtekens bij de praktijk om voor aanvang van de kerkdienst het orgel te bespelen. Harmen Trimp opent een artikelenserie over historische kerken en orgels van...