November 2020

November 2020

De column van Harmen Trimp draagt de titel ‘We zijn weer terug bij af’, en gaat over het achterwege laten van gemeentezang vanwege de coronacrisis. Hierop volgt het derde deel van het drieluik van Aart-Jan de Jong over evangelische invloeden in de...
September 2020

September 2020

Johan Haaksma opent het nummer met de gebruikelijke ‘Intonatie’. Hij plaatst het creatieve werk van kerkmusici en liturgen in het perspectief van de Bijbel, een boek vol creativiteit. Hierop volgt het tweede deel van het drieluik van Aart-Jan de Jong over evangelische...
Juli 2020

Juli 2020

In de rubriek ‘intonatie’, waarmee EREdienst traditiegetrouw opent, gaat Jan Smelik in op het onderzoek naar het gebruik van liedbundels in christelijke Nederland, waarover het Nederlands Dagblad begin juni berichtte. Johan Haaksma publiceert het tweede deel over...
Mei 2020

Mei 2020

Het meinummer 2020 van EREdienst opent gewoontegetrouw met een ‘Intonatie’. Deze keer gaat VGK-voorzitter Alle Smith in op de verschillende betekenissen van de term ‘intonatie’. Johan Haaksma schreef een tweedelig artikel over het begeleiden van gemeentezang in...