Eredienst

Eredienst januari 2018

Het tijdschrift EREdienst verschijnt zes keer per jaar in de even maanden onder verantwoordelijkheid van de redactie. Het blad is bestemd voor kerkmusici en alle anderen die met de eredienst te maken hebben: kerkenraden, liturgiecommissies en meelevende gemeenteleden.

In het blad worden allerhande liturgische en kerkmuzikale onderwerpen behandeld, zoals gezangen, formulieren, orden van dienst en manieren van avondmaalsviering. Ook bevat het verenigingsorgaan artikelen over zaken waar specifiek kerkorganisten mee te maken hebben. Bijvoorbeeld: het maken van een eenvoudige harmonisatie, literatuurspel in en rondom de dienst. Tevens staan in regelmatig besprekingen van nieuw gebouwde orgels. De nadruk ligt daarbij op orgelbouwnieuws uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de Nederlands Gereformeerde en de Christelijk Gereformeerde Kerken.

Inhoud nummer 2018-2 (maart):

Anje de Heer bespreekt achtergronden bij de negrospiritual 'Go down, Moses’, waarvan een Nederlandse vertaling in het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk staat (Liedboek 168). Een lied waarin het thema ‘bevrijdig uit slavernij’ drie betekenislagen heeft.

Roeland Smith maakt in zijn artikel ‘Voer voor goede herders’ (rubriek ‘Taal en liturgie’) een vergelijking enerzijds met het lezing van poëzie in het onderwijs en anderzijds het taalgebruik in preken en liederen.

Liedboek 695 (‘Heer, raak mij aan het uw adem’) is één van de nieuwe liederen uit Scandinavië die in het Liedboek uit 2013 is opgenomen. Het lied, waarvan Pia Perkö de tekst dichtte, is internationaal bekend, niet in de laatste plaats vanwege de melodie van de Finse componist Ilkka Kuusisto. Jan Smelik bespreekt de ontstaansgeschiedenis en inhoud van het lied, dat in mei 2018 op het rooster staat van het Lied van de maand.

David de Jong recenseert de dissertatie van Jan Hage: Muziek als missie. Een luthers geluid in een calvinistische wereld. Willem Mudde en de kerkmuzikale vernieuwingsbeweging. In het najaar van 2017 verscheen een handelseditie van dit proefschrift.

Het nummer besluit met aankondigingen van een aantal nieuwe uitgaven.

De muziekbijlage bevat een voorspel, intonatie en drie zettingen van het lied ‘Heer, raak mij aan met uw adem’ (Liedboek 695), gecomponeerd door Geerten van de Wetering.

Kopij
Kopij dient de 20ste van de maand voorafgaande aan de verschijning in het bezit te zijn van de eindredacteur. Het blad bevat geen agenda voor concerten. Wel worden (voorzover de ruimte het toelaat) korte persberichten opgenomen van bijzondere orgelprojecten. Toezending van persberichten graag digitaal!

Abonnement
Een abonnement op EREdienst kost 40 euro per jaargang. Losse nummers mits voorradig á 7 euro te bestellen. U dient het bedrag over te maken op bankrekening NL 72 RABO 0118 364 561 t.n.v. Ver van Geref Kerkmusici te Deventer, o.v.v. het gewenste nummer. Vermeld ook uw adresgegevens. Voor een abonnement kunt u zich elders op deze site aanmelden als lid van de VGK.

 

Deel dit artikel:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn