Eredienst

Eredienst september 2018

Het tijdschrift EREdienst verschijnt zes keer per jaar in de even maanden onder verantwoordelijkheid van de redactie. Het blad is bestemd voor kerkmusici en alle anderen die met de eredienst te maken hebben: kerkenraden, liturgiecommissies en meelevende gemeenteleden.

In het blad worden allerhande liturgische en kerkmuzikale onderwerpen behandeld, zoals gezangen, formulieren, orden van dienst en manieren van avondmaalsviering. Ook bevat het verenigingsorgaan artikelen over zaken waar specifiek kerkorganisten mee te maken hebben. Bijvoorbeeld: het maken van een eenvoudige harmonisatie, literatuurspel in en rondom de dienst. Tevens staan in regelmatig besprekingen van nieuw gebouwde orgels. De nadruk ligt daarbij op orgelbouwnieuws uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de Nederlands Gereformeerde en de Christelijk Gereformeerde Kerken.

Inhoud nummer 2018-4 (juli):

  • Jan Smelik bespreekt het proefschrift 'Heilige gezangen' waarop Jaco van der Knijff in juli jongstleden promoveerde aan de Rijksuniversiteit van Groningen.
  • De aflevering in de rubriek 'Taal & liturgie' werd geschreven door Jan Groenleer. Hij stelt vragen bij Liedboek 719: ademt dit lied wel de geest van de Schrift en legt het niet alle gewicht op de geest van de tijd of de sfeer die wij, goed bedoeld, weten te creëren?
  • Bram Veefkind mengt zich in de discussie die recent in het Nederlands Dagblad en het tijdschrift Onderweg gevoerd werd over de vraag of kinderen aan het avondmaal deel mogen nemen.
  • Johan Haaksma schreef een zetting en vier variaties over Liedboek 816, dat in oktober het Lied van de maand is.
  • Anje de Heer bespreekt het Lied van de maand november: 'Hem komt alle eer toe'. Een geluidsopname van dit lied is te vinden op de website www.liedboekcompendium.nl.

Kopij
     Kopij dient de 20ste van de maand voorafgaande aan de verschijning in het bezit te zijn van de eindredacteur. Het blad bevat geen agenda voor concerten. Wel worden (voorzover de ruimte het toelaat) korte persberichten opgenomen van bijzondere orgelprojecten. Toezending van persberichten graag digitaal!


Abonnement
     Een abonnement op EREdienst kost 40 euro per jaargang. Losse nummers mits voorradig á 7 euro te bestellen. U dient het bedrag over te maken op bankrekening NL 72 RABO 0118 364 561 t.n.v. Ver van Geref Kerkmusici te Deventer, o.v.v. het gewenste nummer. Vermeld ook uw adresgegevens. Voor een abonnement kunt u zich elders op deze site aanmelden als lid van de VGK.

 

 

Deel dit artikel:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn