Eredienst

EREdienst mei 2019Het tijdschrift EREdienst verschijnt zes keer per jaar in de even maanden onder verantwoordelijkheid van de redactie. Het blad is bestemd voor kerkmusici en alle anderen die met de eredienst te maken hebben: kerkenraden, liturgiecommissies en meelevende gemeenteleden.


In het blad worden allerhande liturgische en kerkmuzikale onderwerpen behandeld, zoals gezangen, formulieren, orden van dienst en manieren van avondmaalsviering. Ook bevat het verenigingsorgaan artikelen over zaken waar specifiek kerkorganisten mee te maken hebben. Bijvoorbeeld: het maken van een eenvoudige harmonisatie, literatuurspel in en rondom de dienst. Tevens staan in regelmatig besprekingen van nieuw gebouwde orgels. De nadruk ligt daarbij op orgelbouwnieuws uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de Nederlands Gereformeerde en de Christelijk Gereformeerde Kerken.

Inhoud nummer 2019-4 (mei)

 • VGK-voorzitter Alle Smith opent het meinummer met een column over de toekomst van de VGK, waarbij hij vooral aandacht vraagt voor het werven van nieuwe, jonge leden.
 • In de rubriek ‘Steunpunt liturgie’ schrijft Anje de Heer over de twee b’s van een hedendaagse liturgische praktijk: bricoleren en blenden. Wat houden deze begrippen wel en niet in? Beide begrippen hebben te maken met ‘diversiteit’ en de daaraan verbonden uiteenlopende wensen en verlangens.
 • Menno van der Beek publiceert in de rubriek ‘Taal & liturgie’ een bijdrage onder de titel ‘De goede vrouw’. Het gaat over twee mensen die op twee totaal verschillende cruciale momenten niet improviseerden, maar teruggrepen op geraffineerd materiaal dat zijn waarde in het verleden bewezen had.
 • Voor de maand juni staat het lied ‘Dans mee met Vader, Zoon en Geest’ (Liedboek 706) op het liedrooster. Anje de Heer bespreekt dit lied.
 • Jan Smelik bespreekt het lied ‘God, schenk ons de kracht’ (Liedboek 418), de vertaling die Ad den Besten maakte van het Duitse populaire lied ‘Komm, Herr, segne uns’.
 • De muziebijlage bestaat uit een koraal en twee bewerkingen van Gerard de Wit over Liedboek 418 ‘God, schenk ons de kracht’.
 • Verder bevat het nummer informatie over de jaarvergadering van de vereniging op zaterdag 1 juni te Steenwijk. Tevens zijn het jaarverslag 2018 van de VGK-secretaris en de jaarcijfers van de VGK-penningmeester opgenomen.
Kopij
     Kopij dient de 20ste van de maand voorafgaande aan de verschijning in het bezit te zijn van de eindredacteur. Het blad bevat geen agenda voor concerten. Wel worden (voorzover de ruimte het toelaat) korte persberichten opgenomen van bijzondere orgelprojecten. Toezending van persberichten graag digitaal!


Abonnement
     Een abonnement op EREdienst kost 40 euro per jaargang. Losse nummers mits voorradig á 7 euro te bestellen. U dient het bedrag over te maken op bankrekening NL 72 RABO 0118 364 561 t.n.v. Ver van Geref Kerkmusici te Deventer, o.v.v. het gewenste nummer. Vermeld ook uw adresgegevens. Voor een abonnement kunt u zich elders op deze site aanmelden als lid van de VGK.

 

 

Deel dit artikel:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn