Eredienst

Eredienst januari 2019

Het tijdschrift EREdienst verschijnt zes keer per jaar in de even maanden onder verantwoordelijkheid van de redactie. Het blad is bestemd voor kerkmusici en alle anderen die met de eredienst te maken hebben: kerkenraden, liturgiecommissies en meelevende gemeenteleden.

In het blad worden allerhande liturgische en kerkmuzikale onderwerpen behandeld, zoals gezangen, formulieren, orden van dienst en manieren van avondmaalsviering. Ook bevat het verenigingsorgaan artikelen over zaken waar specifiek kerkorganisten mee te maken hebben. Bijvoorbeeld: het maken van een eenvoudige harmonisatie, literatuurspel in en rondom de dienst. Tevens staan in regelmatig besprekingen van nieuw gebouwde orgels. De nadruk ligt daarbij op orgelbouwnieuws uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de Nederlands Gereformeerde en de Christelijk Gereformeerde Kerken.

Inhoud nummer 2019-3 (maart):

 • Het maartnummer 2019 van EREdienst opent met een column van Jan Smelik; hij plaatst daarin vraagtekens bij de praktijk om voor aanvang van de kerkdienst het orgel te bespelen.
 • Harmen Trimp opent een artikelenserie over historische kerken en orgels van vrijgemaakt-gereformeerde kerken. In de eerste aflevering komt de kerk en het Standaart-orgel (1918) van de Gereformeerde Kerk (vrijg.) van Axel aan bod.
 • Anje de Heer bespreekt het lied ‘Heer, voor alle mensen roepen wij U aan’ (Gereformeerd Kerkboek 2017, gez. 260). Een lied van Ria Borkent op de melodie van ‘U verborgen Christus, bid ‘k eerbiedig aan’ (LvK gez. 352, LB 374) van Adr. C. Schuurman. Kees van Eersel componeerde variaties en een zetting over deze melodie, die als muziekbijlage in het maartnummer is opgenomen.
 • Jan Smelik schreef een bespreking over Liedboek 386 ‘Vier met alles wat in je is’, een lied van Fred Kaan op een van oorsprong Jaimacaanse melodie die Doreen Potter bewerkt heeft.
 • In de rubriek ‘Taal & liturgie’ de bijdrage ‘Keek op de preek’ van Roeland Smith, waarin hij een ‘pedagogisch concept’ bespreekt om het effectief luisteren naar de preek te ondersteunen.
Kopij
     Kopij dient de 20ste van de maand voorafgaande aan de verschijning in het bezit te zijn van de eindredacteur. Het blad bevat geen agenda voor concerten. Wel worden (voorzover de ruimte het toelaat) korte persberichten opgenomen van bijzondere orgelprojecten. Toezending van persberichten graag digitaal!


Abonnement
     Een abonnement op EREdienst kost 40 euro per jaargang. Losse nummers mits voorradig á 7 euro te bestellen. U dient het bedrag over te maken op bankrekening NL 72 RABO 0118 364 561 t.n.v. Ver van Geref Kerkmusici te Deventer, o.v.v. het gewenste nummer. Vermeld ook uw adresgegevens. Voor een abonnement kunt u zich elders op deze site aanmelden als lid van de VGK.

 

 

Deel dit artikel:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn