Eredienst

Eredienst september 2018

Het tijdschrift EREdienst verschijnt zes keer per jaar in de even maanden onder verantwoordelijkheid van de redactie. Het blad is bestemd voor kerkmusici en alle anderen die met de eredienst te maken hebben: kerkenraden, liturgiecommissies en meelevende gemeenteleden.

In het blad worden allerhande liturgische en kerkmuzikale onderwerpen behandeld, zoals gezangen, formulieren, orden van dienst en manieren van avondmaalsviering. Ook bevat het verenigingsorgaan artikelen over zaken waar specifiek kerkorganisten mee te maken hebben. Bijvoorbeeld: het maken van een eenvoudige harmonisatie, literatuurspel in en rondom de dienst. Tevens staan in regelmatig besprekingen van nieuw gebouwde orgels. De nadruk ligt daarbij op orgelbouwnieuws uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de Nederlands Gereformeerde en de Christelijk Gereformeerde Kerken.

Inhoud nummer 2018-5 (november):

 • Jan Smelik bespreekt het lied 'De barmhartige ziet naar mij om' (Liedboek157e), dat in december het lied van de maand is. Een geluidsopname van dit lied in de Engelse versie kunt u HIER beluisteren
 • De aflevering in de rubriek 'Taal & liturgie' werd geschreven door Ria Borkent.Onder de titel 'Uniek wat komt van God' gaat ze in op kerkzang als oefening in geloof en liefde.
 • Het lied van de maand januari 2019 is een twintigste-eeuws lied uit Amerika. Het werd voor het Liedboek vertaald door Andries Goovaart: 'O, Christus, bron van lentebloei' Liedboek 817. De tekst en melodie worden toegelicht door Jan Smelik
 • Over hetzelfde lied ('O, Christus, bron van lentebloei') componeerde Margaretha Chr. de Jong een uitgebreide koraalbewerking, waarin zij de vijf coupletten van het lied behandelt. Desgewenst kunnen gedeelten als kort voorspel gebruikt worden.
Kopij
     Kopij dient de 20ste van de maand voorafgaande aan de verschijning in het bezit te zijn van de eindredacteur. Het blad bevat geen agenda voor concerten. Wel worden (voorzover de ruimte het toelaat) korte persberichten opgenomen van bijzondere orgelprojecten. Toezending van persberichten graag digitaal!


Abonnement
     Een abonnement op EREdienst kost 40 euro per jaargang. Losse nummers mits voorradig รก 7 euro te bestellen. U dient het bedrag over te maken op bankrekening NL 72 RABO 0118 364 561 t.n.v. Ver van Geref Kerkmusici te Deventer, o.v.v. het gewenste nummer. Vermeld ook uw adresgegevens. Voor een abonnement kunt u zich elders op deze site aanmelden als lid van de VGK.

 

 

Deel dit artikel:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn