Eredienst

Eredienst januari 2018

Het tijdschrift EREdienst verschijnt zes keer per jaar in de even maanden onder verantwoordelijkheid van de redactie. Het blad is bestemd voor kerkmusici en alle anderen die met de eredienst te maken hebben: kerkenraden, liturgiecommissies en meelevende gemeenteleden.

In het blad worden allerhande liturgische en kerkmuzikale onderwerpen behandeld, zoals gezangen, formulieren, orden van dienst en manieren van avondmaalsviering. Ook bevat het verenigingsorgaan artikelen over zaken waar specifiek kerkorganisten mee te maken hebben. Bijvoorbeeld: het maken van een eenvoudige harmonisatie, literatuurspel in en rondom de dienst. Tevens staan in regelmatig besprekingen van nieuw gebouwde orgels. De nadruk ligt daarbij op orgelbouwnieuws uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de Nederlands Gereformeerde en de Christelijk Gereformeerde Kerken.

Inhoud nummer 2018-1 (januari):

Sytze de Vries introduceert zijn lied 'In de weldaad van uw woorden', dat hij schreef naar aanleiding van de promotie van Hanna Rijken. Peter Sneep componeerde de melodie, die inclusief een zetting bij het artikel afgedrukt staat.

In zijn artikel 'Het huis met vele kamers' beschrijft Peter Ouwerkerk het ontstaan van het Huis van de Kerkmuziek, waarin kerkmuzikale organisaties zich onlangs verenigd hebben. Ook gaat hij in op de doelstellingen, de eerste activiteiten en de toekomst van dit huis

Jan Smelik bespreekt het lied van de maand februari 2018: 'Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here'(Liedboek 272)

In de laatste dagen van december 2017 verscheen het langverwachte Gereformeerd Kerkboek. Harmen Trimp geeft een eerste indruk van het boek en maakt er enkele opmerkingen bij.

De muziekbijlage bevat variaties over Liedboek 565 'Het hoogste woord daalt uit het licht',dat in maart 2018 het Lied van de maand is. De koraalvariaties werden gecomponeerd door Hans van Haeften. U kunt de compositie HIER beluisteren.

De PKN-notie Tot Gods eer. Handreiking voor gesprekken over liturgie vindt u HIER.

Kopij dient de 20ste van de maand voorafgaande aan de verschijning in het bezit te zijn van de eindredacteur. Het blad bevat geen agenda voor concerten. Wel worden (voorzover de ruimte het toelaat) korte persberichten opgenomen van bijzondere orgelprojecten. Toezending van persberichten graag digitaal!

Abonnement
Een abonnement op EREdienst kost 40 euro per jaargang. Losse nummers mits voorradig รก 7 euro te bestellen. U dient het bedrag over te maken op bankrekening NL 72 RABO 0118 364 561 t.n.v. Ver van Geref Kerkmusici te Deventer, o.v.v. het gewenste nummer. Vermeld ook uw adresgegevens. Voor een abonnement kunt u zich elders op deze site aanmelden als lid van de VGK.

 

Deel dit artikel:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn