Eredienst

Eredienst januari 2018

Het tijdschrift EREdienst verschijnt zes keer per jaar in de even maanden onder verantwoordelijkheid van de redactie. Het blad is bestemd voor kerkmusici en alle anderen die met de eredienst te maken hebben: kerkenraden, liturgiecommissies en meelevende gemeenteleden.

In het blad worden allerhande liturgische en kerkmuzikale onderwerpen behandeld, zoals gezangen, formulieren, orden van dienst en manieren van avondmaalsviering. Ook bevat het verenigingsorgaan artikelen over zaken waar specifiek kerkorganisten mee te maken hebben. Bijvoorbeeld: het maken van een eenvoudige harmonisatie, literatuurspel in en rondom de dienst. Tevens staan in regelmatig besprekingen van nieuw gebouwde orgels. De nadruk ligt daarbij op orgelbouwnieuws uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de Nederlands Gereformeerde en de Christelijk Gereformeerde Kerken.

Inhoud nummer 2018-3 (mei):

Jan Smelik bespreekt Liedboek 137a, de twintigste-eeuwse bewerking van psalm 137 van Ewald Bash, op de melodie van een volksliedje uit Letland.

Menno van der Beek maakte een vertaling van het lied 'And did those feet in ancient time' van William Blake, dat in Engeland als kerklied geldt. Hij gaat tevens in op de intrigerende achtergronden bij dit lied.

Anje de Heer schreef een bespreking van Liedboek 63a, het Lied van de maand juli.

Johan Haaksma constateert dat zowel in het Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk als in het Gereformeerd Kerkboek 2017 het aantal negentiende-eeuwse liederen verminderd is. Een goed moment om eens stil te staan bij het werk van deze dichters.

Het nummer bevat verder informatie over de komende VGK-jaarvergadering in Roermond.

De muziekbijlage bevat 'Vier miniaturen' bij Liedboek 137a van Luuk Sikkema.

Kopij
Kopij dient de 20ste van de maand voorafgaande aan de verschijning in het bezit te zijn van de eindredacteur. Het blad bevat geen agenda voor concerten. Wel worden (voorzover de ruimte het toelaat) korte persberichten opgenomen van bijzondere orgelprojecten. Toezending van persberichten graag digitaal!

Abonnement
Een abonnement op EREdienst kost 40 euro per jaargang. Losse nummers mits voorradig รก 7 euro te bestellen. U dient het bedrag over te maken op bankrekening NL 72 RABO 0118 364 561 t.n.v. Ver van Geref Kerkmusici te Deventer, o.v.v. het gewenste nummer. Vermeld ook uw adresgegevens. Voor een abonnement kunt u zich elders op deze site aanmelden als lid van de VGK.

 

Deel dit artikel:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn