Eredienst

Eredienst juli 2018

Het tijdschrift EREdienst verschijnt zes keer per jaar in de even maanden onder verantwoordelijkheid van de redactie. Het blad is bestemd voor kerkmusici en alle anderen die met de eredienst te maken hebben: kerkenraden, liturgiecommissies en meelevende gemeenteleden.

In het blad worden allerhande liturgische en kerkmuzikale onderwerpen behandeld, zoals gezangen, formulieren, orden van dienst en manieren van avondmaalsviering. Ook bevat het verenigingsorgaan artikelen over zaken waar specifiek kerkorganisten mee te maken hebben. Bijvoorbeeld: het maken van een eenvoudige harmonisatie, literatuurspel in en rondom de dienst. Tevens staan in regelmatig besprekingen van nieuw gebouwde orgels. De nadruk ligt daarbij op orgelbouwnieuws uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de Nederlands Gereformeerde en de Christelijk Gereformeerde Kerken.

Inhoud nummer 2018-4 (juli):

Johan Haaksma publiceert het tweede (slot)deel over de kerkliederen van Nederlandse dichters uit de negentiende eeuw. Hij behandelt daarin een aantal letterkundige aspecten.

 

Ko Joosse schrijft over het digitale compendium bij het Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk. Hij vertelt over achtergronden bij het ontstaan van het compendium, en over de inhouden en het gebruik ervan.

René van Loenen geeft een praktijkvoorbeeld hoe een 'werkplaats voor liturgie' in een plaatselijke gemeente kan functioneren. Hij doet dit aan de hand van een Credo dat hij voor zijn gemeente in Culemborg schreef.

 

Anje de Heer bespreekt het lied van de maand september 2018: 'Zout moet ik zijn op aarde' (Gereformeerd Kerkboek 248).

Beluister hier een opname van het lied, opgenomen tijdens de  'Proeftuin van het Kerklied' op 24 februari 2018 te Amersfoort.

 

De VGK-secretaris publiceert de notulen van de jaarvergadering die op zaterdag 9 juni in Roermond gehouden werd.

Als muziekbijlage zijn in het nummer drie liedbewerkingen voor orgel van Wietse Meinardi opgenomen: Liedboek 221 ('Zo vriendelijk en veilig als het licht'), 675 ('Geest van hierboven') en 657 ('Zolang wij ademhalen').


Kopij
Kopij dient de 20ste van de maand voorafgaande aan de verschijning in het bezit te zijn van de eindredacteur. Het blad bevat geen agenda voor concerten. Wel worden (voorzover de ruimte het toelaat) korte persberichten opgenomen van bijzondere orgelprojecten. Toezending van persberichten graag digitaal!

Abonnement
Een abonnement op EREdienst kost 40 euro per jaargang. Losse nummers mits voorradig á 7 euro te bestellen. U dient het bedrag over te maken op bankrekening NL 72 RABO 0118 364 561 t.n.v. Ver van Geref Kerkmusici te Deventer, o.v.v. het gewenste nummer. Vermeld ook uw adresgegevens. Voor een abonnement kunt u zich elders op deze site aanmelden als lid van de VGK.

 

Deel dit artikel:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn