Eredienst

EREdienst__september_2019Het tijdschrift EREdienst verschijnt zes keer per jaar in de even maanden onder verantwoordelijkheid van de redactie. Het blad is bestemd voor kerkmusici en alle anderen die met de eredienst te maken hebben: kerkenraden, liturgiecommissies en meelevende gemeenteleden.


In het blad worden allerhande liturgische en kerkmuzikale onderwerpen behandeld, zoals gezangen, formulieren, orden van dienst en manieren van avondmaalsviering. Ook bevat het verenigingsorgaan artikelen over zaken waar specifiek kerkorganisten mee te maken hebben. Bijvoorbeeld: het maken van een eenvoudige harmonisatie, literatuurspel in en rondom de dienst. Tevens staan in regelmatig besprekingen van nieuw gebouwde orgels. De nadruk ligt daarbij op orgelbouwnieuws uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de Nederlands Gereformeerde en de Christelijk Gereformeerde Kerken.

Inhoud nummer 2019-5 (september)

 • David de Jong opent het nummer met een intonatie onder de intrigerende titel ‘Paus gezocht (m/v)’.
 • Lydia Vroegindeweij begon tien jaar geleden ‘Orgelkids’, een project om kinderen in aanraking met het orgel te brengen. In haar artikel beschrijft ze de inhoude en groei van deze wereldwijde beweging.
 • Jan Smelik bespreekt het lied van de maand oktober: ‘O God en Heer almachtig’ (GK 200), een lied van Willem Barnard op de melodie van psalm 130.
 • In de rubriek ‘Taal & liturgie’ schrijft Jan Groenleer over de relatie tussen poëzie en eredienst.
 • M. te Velde schreef een boekje over het getijdengebed, dat vorig jaar bij de Willem de Zwijgerstichting verscheen. Jan Smelik bespreekt deze toegankelijke en goed leesbare introductie op theorie en praktijk.
Kopij
     Kopij dient de 20ste van de maand voorafgaande aan de verschijning in het bezit te zijn van de eindredacteur. Het blad bevat geen agenda voor concerten. Wel worden (voorzover de ruimte het toelaat) korte persberichten opgenomen van bijzondere orgelprojecten. Toezending van persberichten graag digitaal!


Abonnement
     Een abonnement op EREdienst kost 40 euro per jaargang. Losse nummers mits voorradig á 7 euro te bestellen. U dient het bedrag over te maken op bankrekening NL 72 RABO 0118 364 561 t.n.v. Ver van Geref Kerkmusici te Deventer, o.v.v. het gewenste nummer. Vermeld ook uw adresgegevens. Voor een abonnement kunt u zich elders op deze site aanmelden als lid van de VGK.

 

 

Deel dit artikel:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn