Eredienst

EREdienst mei 2019Het tijdschrift EREdienst verschijnt zes keer per jaar in de even maanden onder verantwoordelijkheid van de redactie. Het blad is bestemd voor kerkmusici en alle anderen die met de eredienst te maken hebben: kerkenraden, liturgiecommissies en meelevende gemeenteleden.


In het blad worden allerhande liturgische en kerkmuzikale onderwerpen behandeld, zoals gezangen, formulieren, orden van dienst en manieren van avondmaalsviering. Ook bevat het verenigingsorgaan artikelen over zaken waar specifiek kerkorganisten mee te maken hebben. Bijvoorbeeld: het maken van een eenvoudige harmonisatie, literatuurspel in en rondom de dienst. Tevens staan in regelmatig besprekingen van nieuw gebouwde orgels. De nadruk ligt daarbij op orgelbouwnieuws uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), de Nederlands Gereformeerde en de Christelijk Gereformeerde Kerken.

Inhoud nummer 2019-4 (juli)

 • Redacteur Johan Haaksma opent het nummer met een column onder de titel 'Orgelmuziek voor miljoenen'.
 • Harmen Trimp vervolgt zijn serie over monumentale gebouwen en orgel van vrijgemaakt-gereformeerde kerken. In deze aflevering gaat het over de Kleine Kerk te Steenwijk.
 • Anje de Heer bespreekt Liedboek 62a-c, waarmee het rooster 2018-2019 van het Lied van de maand afsluit.
 • Jan Smelik bespreekt het lied ‘Kom, laat ons opgaan’ (Liedboek 1016).Johan Haaksma schreef voor dit EREdienst-nummer een inleiding, drie bewerkingen en een naspel over dit lied.
 • René van Loenen publiceert een artikel over Bonhoeffer in de eredienst.
 • Verder bevat het nummer een verslag van de jaarvergadering op zaterdag 1 juni te Steenwijk.
Kopij
     Kopij dient de 20ste van de maand voorafgaande aan de verschijning in het bezit te zijn van de eindredacteur. Het blad bevat geen agenda voor concerten. Wel worden (voorzover de ruimte het toelaat) korte persberichten opgenomen van bijzondere orgelprojecten. Toezending van persberichten graag digitaal!


Abonnement
     Een abonnement op EREdienst kost 40 euro per jaargang. Losse nummers mits voorradig á 7 euro te bestellen. U dient het bedrag over te maken op bankrekening NL 72 RABO 0118 364 561 t.n.v. Ver van Geref Kerkmusici te Deventer, o.v.v. het gewenste nummer. Vermeld ook uw adresgegevens. Voor een abonnement kunt u zich elders op deze site aanmelden als lid van de VGK.

 

 

Deel dit artikel:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn